Sanseveria   -   welkom

Opgericht in 1995 kan Sanseveria reeds terugblikken op 25 jaar muzikale geschiedenis.

Gestart met een 10-tal enthousiaste dames groeide het, in de beginjaren muzikaal ensemble, uit tot een koor van 20 gedreven zangeressen.

In mei 2001 nam Erik Demarbaix de artistieke leiding op zich en slaagt hij er sindsdien perfect in om met zijn enthousiasme en gedrevenheid die specifieke sound van een vrouwenkoor tot zijn recht te laten komen.

In ons repertoirekeuze gaat de interesse vooral uit naar hedendaags werk uit de 20ste en 21ste eeuw, maar ook lichtere populaire stukken worden zeer gesmaakt.

Bij de samenstelling van onze programma's is er eveneens steeds aandacht voor eigen Vlaamse componisten.

We houden 1 à 2x/jaar een koordag en voorzien enkele repetities aan extra training, op stemtechniek en de samenklank binnen het koor, onder begeleiding van een koorcoach.

Samen met ons zusterkoor ‘Sanseveria-Plus’ zingen we driekoningen, brengen we tweejaarlijks een kerstconcert en houden we een  kaas&wijn-avond.

CONCERTEN

Sanseveria organiseert jaarlijks een tweetal concerten en werkt graag mee aan allerlei muzikale projecten, koortornooien, korenfestivals, ...

MEEZINGEN

Kom eens een kijkje nemen.

Het koor repeteert elke woensdagavond van 20u30 tot 22u30 in de Concertruimte 'De Coninckzaal' van de kunstfabriek te Duffel.

  • Als je instapt ben je +18 en -45 jaar.

  • Je hebt een mooie zangstem.

  • Je beschikt over voldoende muziekkennis, zodat je een partituur kan lezen.

ACTUEEL  NIEUWS

De repetitie zijn sinds september terug opgestart.  Om te voldoen aan de huidige regelgeving is er een wijziging in de repetitieruimte.

Er gelden strikte richtlijnen tijdens de repetities om de kans op overdracht van het COVID-19 Coronavirus maximaal te beperken.