Sanseveria   -  nieuws

Momenteel zijn alle repetities alsook alle concerten afgelast.

REPETITIELOKAAL

Omdat ons repetitielokaal niet voldoet aan de geldende richtlijnen verhuizen we tijdelijk naar                                                                                                                de refter van de basisschool 't Kompas, Nieuwstraat 11B te Duffel.

 

Met dank aan de kerkfabriek van de Sint-Martinuskerk voor het openstellen van de kerk voor onze eerste repetities in september.

RICHTLIJNEN voor de repetities tijdens COVID 19