Sanseveria   -  nieuws

Sinds begin juni zijn er terug repetities buiten onder het afdak van de school 't Kompas.

Op 7 juli sluiten we dit werkjaar af om dan op 18 augustus ons nieuw koorseizoen te staren.

REPETITIELOKAAL

Omdat ons repetitielokaal niet voldoet aan de geldende richtlijnen verhuizen we tijdelijk naar                                                                                                                de refter van de basisschool 't Kompas, Nieuwstraat 11B te Duffel.

 

Met dank aan de kerkfabriek van de Sint-Martinuskerk voor het openstellen van de kerk voor onze eerste repetities in september.

RICHTLIJNEN voor de repetities tijdens COVID 19