Twee zusterkoren, Sanseveria en SanseveriaPlus, vormen samen de Vrouwenkoren Sanseveria.  

Bij Sanseveria verwelkomen we dames van 18 tot 45 jaar, bij SanseveriaPlus de 45-plussers. Onze beide koren werken onafhankelijk, met een eigen dirigent en programma, maar we ondersteunen elkaar en organiseren ook gezamenlijke activiteiten. Samen zijn we een goedrijdende koortandem. 

Onze koorstek bevindt zich in Duffel.