Sanseveria   -   leden/bestuur/partners

KOOR

Dirigent

Erik Demarbaix

Alten

Ann Lavens, Christine Lenz, Els De Vriendt, Mieke Grijp, Sofie Verstappen

Mezzo-sopranen

An Desmedt, Annemie Bevers, Ann Verschueren, Dominique Krols, Elke Rypens, Greet Verschueren, Katrien Oorts, Leen Coen, Liesbeth Lanneau, Sarah Camerlynck

Sopranen

Griet Gommeren,  Kristien Peeters, Lies Sutherland, Machteld Lenaerts, Mieke Olieslagers, Reinhilde Moortgat

BESTUUR

Voorzitter                Ann Lavens

Ondervoorzitter    Mieke Olieslagers

Penningmeester   An Desmedt

Bestuursleden      Els De Vriendt, Leen Coen

Dirigent                   Erik Demarbaix


PARTNERS

Gemeente Duffel  De gemeente ondersteunt de verenigingen op haar grondgebied. Sanseveria kan wekelijks gebruik maken van zaal ‘De Reiger' voor haar repetities.

Koor & Stem vzw  De vereniging voor vocale muziek in Vlaanderen zorgt voor een belangrijke ondersteuning in de administratieve en artistieke aspecten van de koorwerking.