Sanseveria   -   leden/bestuur/partners

KOOR

Dirigent

Erik Demarbaix

Alten

Ann Lavens, Christine Lenz, Els De Vriendt, Mieke Grijp, Sofie Verstappen

Mezzo-sopranen

An Desmedt, Annemie Bevers, Dominique Krols, Greet Verschueren, Katrien Oorts, Leen Coen, Liesbeth Lanneau, Mieke Beckers, Sarah Camerlynck

Sopranen

Griet Gommeren,  Kristien Peeters, Lies Sutherland, Machteld Lenaerts,  Reinhilde Moortgat

BESTUUR

Voorzitter                    Ann Lavens

Ondervoorzitter         Leen Coen

Penningmeester        An Desmedt

Secretairis                    Griet Gommeren

Subsidiecoördinator Els De Vriendt

Dirigent                        Erik Demarbaix


PARTNERS

Gemeente Duffel  De gemeente ondersteunt de verenigingen op haar grondgebied. Sanseveria kan wekelijks gebruik maken van zaal ‘De Reiger' voor haar repetities.

Koor & Stem vzw  De vereniging voor vocale muziek in Vlaanderen zorgt voor een belangrijke ondersteuning in de administratieve en artistieke aspecten van de koorwerking.