CORONA info


REPETITIELOKAAL

Omdat ons repetitielokaal niet voldoet aan de geldende richtlijnen verhuizen we tijdelijk naar                                                                                                                                de refter van de basisschool 't Kompas, Nieuwstraat 11B te Duffel.

RICHTLIJNEN

Om de repetities zo veilig mogelijk te laten verlopen hanteren we momenteel onderstaande richtlijnen.